Overbrengingen

Tandwieloverbrenging
Riemoverbrenging

De as die de beweging geeft aan het mechanisme is de drijvende as.
Het overbrengingselement op deze as noemt men de drijver.

De as die de beweging krijgt is de gedreven as.
Het overbrengingselement op deze as noemt men de volger.

De assen van volger en drijver draaien met dezelde snelheid.
Bij de tandwieloverbrenging draaien de tandwielen in tegenovergestelde richting,
bij de riemoverbrenging gebeurt dit in dezelfde richting.

Snelheid veranderen

Snelheid verhogen
Snelheid verlagen

Wanneer de drijver groter is dan de volger wordt de beweging versneld.Wanneer de drijver kleiner is dan de volger wordt de beweging vertraagd.

Veranderen van draairichting

Bij de tandwieloverbrenging draaien de tandwielen in dezelfde richting.
bij de riemoverbrenging gebeurt dit in tegengestelde richting.

 

Veranderen van bewegingsrichting

Zowel bij tandwieloverbrengingen als bij riemoverbrengingen
kunnen we de bewegingsrichting veranderen.

 

Samengestelde overbrenging

Wanneer we tandwielen op dezelde as plaatsen kunnen we erg sterke of erg snelle constructies maken.
Gebruiken we het grote tandwiel vooraan als drijver, dan wordt de snelheid van de tweede volger hierdoor verhoogd.
Gebruiken we het kleine tandwiel achteraan als drijver dan wordt de snelheid van de tweede volger hierdoor vertraagd en wordt er dus een grotere kracht opgewekt.

 

back to survey