In het internationale project LEGO CAT wordt er met LEGO o.a. gewerkt rond energie besparen en milieuvriendelijke energie. In België hebben wij hieraan als extraatje de installatie van een zonneboiler op het containerpark van De Panne gekoppeld.

Dit kunnen we realiseren dankzij de steun van Viessmann en het gemeentebestuur van De Panne.

De zonneboiler is een systeem dat water opwarmt met zonne-energie. De zonnestralen vallen in op een paneel met koperen buizen. In die buizen vloeit er een vloeistof die als warmtetransporteur dient. De vloeistof vloeit doorheen een gesloten circuit door het paneel, bereikt de boiler met water en verwarmt het water in de boiler.

Dit is het huisje waar het systeem op geplaatst wordt. Het dient als didactisch materiaal. De mensen die naar het containerpark gaan, kunnen op de muur van het huisje zien hoe warm het in de boiler en de collector is. De mensen kunnen hun handen wassen met het warme water. De Panne wil de mensen aansporen om milieuvriendelijk te zijn.

Het huisje wordt in het midden van het containerpark geplaatst.

Het systeem van de zonneboiler is het meest rendabel in het zuiden van Europa, maar ook in het noorden van Europa kan de zonneboiler een deel van het jaar nuttig zijn; in centraal Europa is de terugverdientijd ongeveer 10 jaar.

Hieronder zie je het opbouwschema van een zonneboiler.

Legende:

1) De zonnecollector, vangt de warmte van de zon op

2) Warmtesensor collector, controleert de temperatuur in de collector

3) Ontluchter

4) Geïsoleerde buizen, voorkomen warmteverlies van het warmtemedium

5) Solar Divicon, zorgt dat de vloeistof circuleert in het systeem

6) Voorschakelvat, bescherming het expansievat tegen te hoge temperatuur

7) Expansievat, regelt een constante druk in het systeem

8) Veiligheidsventiel, hierlangs kan er vloeistof wegvloeien bij te hoge druk

9) Opvangbak voor weggevloeide vloeistof

10) Boiler, warmtewisselaar tussen het warmtemedium en water

11) Temperatuursensor boiler, controleert de temperatuur in de boiler

12) Mengkraan, voor een gepaste temperatuur van het sanitaire water

13) Vularmatuur, voor het vullen, ledigen en spoelen van het systeem

14) Handvulpomp, voor het manueel bijvullen van het systeem

15) Regeleenheid, controleert de temperatuur in de collector en de boiler en stuurt aan de hand van deze informatie de pomp in de Solar Divicon

Pieter Vandecassserie

Back to projectwork